Monday 26 October 2020
FA EN
زنده به گور

Synopsis

یعقوب جوانی است که با بیماری عجیبی مواجه است. او به ناگاه تمام علائم حیاتی اش را از دست می دهد. از همین رو وحشت شدیدی دارد که در طی این بیماری زنده به گورش کنند...
Director:حمید رضا بابابیگی، مبین هژبری
Producer:
حمید رضا بابابیگی، مبین هژبری
Screenwrite:
Cast:
رضا بهبودی، امید روحانی، مجید شکری، میکائیل شهرستانی، مهدی حسین نیا، شهرام زرگر، امیر معراج، مهتاب باجلان
Filming Director:
رضا احساندار
Sound Manager:
میثم یاردیلو
Editing:
بابک قائم

*

code