Sunday 1 August 2021
FA EN
اون شب که بارون اومد، ندامتگاه، تهران پایتخت ایران است

Synopsis

اون شب که بارون اومد (داستان روایتی است از اتفاقی که نقل می‌شود مشابه حادثه دهقان فداکار در روستایی در شمال کشور اتفاق افتاده و تحلیلی است بر گزارش واقعیت و جنبه نسبی و اسطوره‌سازی از آن). ندامتگاه (فیلم تصویری از زنان گرفتار آمده در پس میله های فولادین ندامتگاه که به سفارش سازمان زنان ایران است ساخته شده است). تهران پایتخت ایران است (روایت تکان دنده ای از زندگی بی خانمان ها در حاشیه ها و بیغوله های جنوب شهر تهران (منطقه خزانه) است).
Director:کامران شیردل
  • مرسلی
    20 November 2014

    تلخ، طناز ، بازیگوش و کنایی… با تصاویر و قاب بندی هایی زیبا و هوشمندانه و البته تدوینی که در بعضی موارد به نتیجه گیری و رای صادر کردن می انجامد.

*

code